Automatyka przemysłowa

HAVEC Engineering dostarcza rozwiązania sprzętowe, służące diagnozowaniu i optymalizowaniu pracy obrotowych urządzeń przemysłowych.

Przez wiele lat mechaniczne przyczyny uszkodzeń pieców nie były do końca znane. Pomimo dużych rozmiarów maszyn obrotowych, precyzyjne pomiary są niezbędne. Ze względu na trudne warunki (wysoka temperatura, zapylenie), jest to wyzwanie, szczególnie jeżeli pomiary mają być przeprowadzane podczas ruchu urządzenia. HAVEC opracował rozwiązania zarówno sprzętowe jak i programowe dostosowane do tego rodzaju pomiarów.

Wdrożyliśmy kilka wysoce precyzyjnych systemów pomiarowych, które ułatwiają diagnostykę, podstawowy monitoring i planowanie czynności utrzymania ruchu pieca. Dzięki tym urządzeniom wszelkie usterki mogą zostać dokładnie określone, wykryte wcześniej, a skutki zredukowane do minimum. Prowadzi to tym samym do ograniczenia liczby nieplanowanych postojów.

Produkujemy urządzenia zarówno do precyzyjnych pomiarów pojedynczych parametrów geometrycznych urządzeń przemysłowych, jak i kompletne systemy ciągłego monitoringu z poziomu CCR. Większość naszych urządzeń jest zaprojektowana jako urządzenia przenośne, zdalnie sterowane i w pełni dostosowane do trudnych warunków pomiarowych. Wszystkie urządzenie są tworzone z myślą o możliwie najdokładniejszym odzwierciedleniu pracy pieca w jego normalnych warunkach, przy normalnej produkcji.

Urządzenia charakteryzują się dokładnością pomiaru rzędu 0,01 mm.

automatyka przemysłowa

Nasze rozwiązania to:

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.