Inspekcje pieców obrotowych

Pomiar, diagnozowanie i optymalizowanie pracy urządzeń przemysłu ciężkiego.

Nasze usługi zapewnią ciągłą pracę urządzeń przemysłowych z maksymalną wydajnością przez cały okres serwisowania. Regularne inspekcje pozwalają uniknąć nieprzewidzianych postojów oraz utrzymać wysoką sprawność i możliwie najwyższą efektywność pieca.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Mniejsza liczba nieprzewidzianych postojów.
 • Dłuższa żywotność komponentów pieca.
 • Wysoka efektywność pracy pieca.
 • Elastyczność – rozwiązywanie problemów na miejscu.
 • Regulacje przeprowadzane podczas normalnej pracy pieca.
 • Rekomendacje związane z planowaniem wymian komponentów.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z personelem odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu pieca.

HAVEC Engineering posiada unikalną zdolność wspierania swoich klientów na całym świecie. Jest to możliwe dzięki doświadczonym specjalistom i innowacyjnej technologii pomiarowej.

Serwis oferowany przez naszą firmę jest częścią Prewencyjnej Strategii Utrzymania ruchu pieca. Strategia ta ma na celu identyfikację aktualnych przyczyn problemów i wprowadzenie wydajnych rozwiązań. Inwestycja w kompleksową inspekcję pieca obrotowego zwraca się już po wystąpieniu pierwszego nieoczekiwanego postoju pieca.

Nasze metody osiowania bazują na zaawansowanych technikach pomiarowych, wysokiej jakości sprzęcie pomiarowym i nowoczesnym oprogramowaniu. Serwis jest realizowany w warunkach dynamicznych, podczas normalnej pracy pieca, co nie ingeruje w ciągłość produkcji.

 

KILN ALIGNMENT – NOWE PODEJŚCIE

Jako część Prewencyjnej Strategii Utrzymania, okresowe osiowania pieca pozwalają zlokalizować problemy jeszcze długo przed wystąpieniem awarii. Zamiast kosztownego (standardowego) naprawiania uszkodzeń, HAVEC Engineering identyfikuje i eliminuje przyczyny ich powstania. Jeżeli niwelowane są jedynie skutki, istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego ich wystąpienia i zwiększenia szkód (pogłębiania zniszczeń).

Z doświadczenia wiemy, że zdecydowana większość uszkodzeń jest powodowana przez cztery główne przyczyny:

 • nieosiowość pieca,
 • nadmierna owalizacja,
 • wystąpienie korby (mechaniczna, termiczna),
 • nieprawidłowy poosiowy balans pieca.

Oprócz oceny ww. nieprawidłowości, podczas kompleksowej inspekcji pieca, uwzględniane są również takie elementy jak:

 • geometria układu napędowego,
 • ogólny stan mechaniczny,
 • analizy inżynierskie.

 

1

Główne przyczyny

2

Symptomy

3

Uszkodzenia

Główne przyczyny/Symptomy

Nie-osiowość pieca

Nadmierna owalizacja

Wystąpienie korby

Nieprawidłowy po-osiowy balans pieca

Wysoka temp. łożyska

Wał rolki nośnej

X

 

X

 

Pierścień oporowy

     

X

Korba

Płaszcz pieca

X

X

X

 

Wał rolki nośnej

X

 

X

 

Zużycie mechaniczne

Rolka nośna i pierścień

X

   

X

Pomiędzy pierścieniem i płaszczem

 

X

   

Uszkodzenia wymurówki

Pomiędzy podporami

   

X

 

Pod pierścieniami

X

X

   

WYMIANA KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW

Znajomość aktualnego stanu mechanicznego pieca pozwala na usprawnienie procesu planowania wymiany kluczowych komponentów. Kompleksowa inspekcja pieca precyzyjne wskazuje te elementy oraz określa priorytety działań naprawczych. Informacje te są nieocenione podczas tworzenia i planowania budżetu.

 

WZROST TECHNICZNYCH KOMPETENCJI PERSONELU.

Wiedza i doświadczenie wymieniane pomiędzy naszymi inżynierami i pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu pieca są bardzo ważne. Podczas każdej inspekcji pracujemy razem w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Taka współpraca pomaga w pogłębieniu wiedzy personelu technicznego.

ELASTYCZNOŚĆ

HAVEC Engineering, jeżeli jest to możliwe, proponuje rozwiązanie problemów bezpośrednio na miejscu, zapewniając, że poprawa parametrów pieca będzie zgodna z oczekiwaniami. Jesteśmy gotowi nadzorować rekomendowaną regulację. Przed opuszczeniem zakładu organizowane jest spotkanie podsumowujące, na którym przedstawiamy aktualny, finalny raport. Zawiera on m. in.:

 • wyniki pomiarów,
 • wytyczne do przeprowadzenia regulacji,
 • istotne wnioski,
 • rekomendacje.

Dokumentacja ta jest podstawą do przeprowadzenia procesu planowania najbliższego postoju pieca i pomaga stworzyć szczegółowy harmonogram prac. Pozwala to na wykonanie wszystkich niezbędnych napraw w możliwie najkrótszym czasie.

HOT KILN ALIGNMENT - ZAKRES USŁUG

1.     Założenie bazy pomiarowej, dla wszystkich pomiarów geometrii pieca - baza referencyjna.

2.     Pomiar osi głównej pieca w płaszczyźnie poziomej.

3.     Pomiar osi głównej pieca w płaszczyźnie pionowej. 

4.     Pomiar nachylenia pieca.

5.     Pomiar luzów pod-pierścieniowych i migracji  pierścieni. 

6.     Pomiar przemieszczeń podpór: osiadanie i cykliczny ruch poprzeczny. 

7.     Pomiar kątów pracy rolek nośnych. 

8.     Pomiar przemieszczeń podpór.

9.     Pomiar skoszeń (położenie w płaszczyźnie poziomej) rolek nośnych względem osi głównej pieca. 

10.   Pomiar nachylenia rolek nośnych, względem nachylenia pieca. 

11.   Pomiar nachylania ram fundamentowych.

12.   Pomiar mechanicznego zużycia rolek nośnych i pierścieni (profil poprzeczny elementów tocznych). 

13.   Pomiar deformacji radialnych płaszcza (odchyłki kołowości). 

14.   Pomiar bicia radialnego płaszcza (wykorbienie osi obrotu pieca). 

15.   Pomiar bicia radialnego  wieńca zębatego. 

16.   Pomiar bicia po-osiowego pierścieni i wieńca zębatego (zwichrowanie). 

17.   Pomiar rozkładu temperatur płaszcza i pierścieni.

18.   Detekcja termicznej składowej wykorbienia. 

19.   Pomiar ugięć wałów rolek nośnych (wskazanie do wystąpienia korby w płaszczu). 

20.   Pomiar położenia rolki oporowej (względem osi głównej pieca). 

21.   Pomiar nachylenia rolki oporowej (poprzeczne). 

22.   Pomiar luzów między-zębnych i wierzchołkowych układu zębnik – wieniec.

23.   Pomiar geometrii układu napędowego: zębnik, układy sprzęgłowy, przekładnia, silnik itp.

24.   Inspekcja mechaniczna – dokumentacja fotograficzna (napęd, smarowanie, stan czopów, itp.). 

25.   Obliczenie odchyłek osiowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz nachylenia pieca.

26.   Obliczenie parametrów mechanicznych pieca: aktualne obciążenie podpór, nacisk na łożyska rolek nośnych, naciski kontaktowe Hertza (pomiędzy rolkami, a pierścieniami), momenty zginające płaszcza, obliczenie macierzy sztywności, optymalizacja położenia osi głównej pieca w płaszczyźnie pionowej z uwzględnieniem rozkładu obciążenia.

27.   Obliczenie optymalnej wersji regulacji geometrii pieca (balans po-osiowy). 

28.   Nadzór nad procedurą regulacji (jeśli konieczne). 

29.   Pomiar kontrolny osi głównej pieca i położenia rolek nośnych po wykonanej regulacji.

30.   Przygotowanie modelu 3D osi płaszcza i deformacji lokalnych. 

31.   Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej.

32.   Przygotowanie rekomendacji: regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp., które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

33.   Prezentacja kompletnej dokumentacji technicznej.

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.