Pomiar płaszcza

KILN SHELL TOOL

Urządzenie KILN SHELL TOOL działa w oparciu o bezkontaktowy, precyzyjny pomiar odległości w celu określenia deformacji płaszcza pieca, suszarni, młynów lub każdego innego rodzaju dużego, wolno-obracającego się cylindra. Narzędzie może być wykorzystywane zarówno do pomiaru konkretnego przekroju jako kontrola miejscowa, jak również analizy geometrii całego płaszcza (pomiar w wielu miejscach).

pomiar plaszcza
pomiar plaszcza

Płaszcz pieców obrotowych eksploatowany jest w wysokich temperaturach. W przypadku ponadnormatywnego wzrostu temperatury jego powierzchnia może ulegać odkształceniom. Wysoka wartość deformacji lokalnych może powodować problemy z wymurówką wewnątrz pieca, skracając jej żywotność. Ponadto wszelkiego rodzaju odchyłki osiowości płaszcza przenoszą bardzo duże siły na inne komponenty pieca powodując ich stopniowe, szybsze zużywanie (m. in.: rolki nośne, pierścienie, wieniec zębaty).

pomiar plaszcza

KILN SHELL TOOL to doskonałe urządzenie diagnostyczne stanu geometrycznego płaszcza pieca, dzięki któremu wiele potencjalnych przyczyn mechanicznych problemów może zostać wykryte we wczesnym etapie.  

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.