Czujnik owalizacji

Czujnik Owalizacji to urządzenie mierzące zmiany kołowości/krzywizny w płaszczu pieca obrotowego podczas eksploatacji.

Elastyczne deformacje tzw. „owalizacja”, występuje głównie w rejonie pierścieni tocznych.

Pomiar pozwala na uzyskanie  dokładnych informacji  dotyczących stopnia obciążenia mechanicznego wymurówki / płaszcza pieca i pozwala z dużym wyprzedzeniem podjąć adekwatne czynności naprawcze w celu zwiększenia żywotności komponentów pieca.

pomiar plaszcza

Analiza danych pomiarowych jest wskazaniem do wielu potencjalnych przyczyn problemów mechanicznych m. in.:

  • przeciążenie podpory lub nieprawidłowy wymiar pierścienia
  • zbyt duża wartość luzu pod-pierścieniowego (migracja pierścienia)
  • korba w płaszczu
  • niedociążenie podpory
  • nie-osiowość pieca
  • pęknięcia płaszcza, podkładek
pomiar plaszcza

Prawidłowa wartość owalizacji (tolerancja) powinna być każdorazowo skonsultowana z producentem konkretnego typu wymurówki. Z naszego doświadczenia wynika, iż jako statystyczny przykład prawidłowej wartości  w zależności od średnicy  płaszcza  może posłużyć wykres poniżej.

pomiar plaszcza

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.