Czujniki indukcyjne

czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny to element automatyki przemysłowej reagujący na zbliżenie do jego powierzchni aktywnej (pola czujnika) metalu.

Urządzenia oparte o działanie tych czujników, wdrażane przez HAVEC Engineering służą do pomiaru odległości lub odchyłek (zmian) odległości do powierzchni metalowych. Pomiar odległości odbywa się bezkontaktowo przez co żadne zanieczyszczenia nie wpływają na dokładność pomiaru.

Sensory podłączone są bezpośrednio do jednostki sterującej (Multi-Box), a następnie do komputera z odpowiednio dostosowanym oprogramowaniem.

czujniki indukcyjne
czujniki indukcyjne
czujniki indukcyjne

Urządzenie w pełni dostosowane jest do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych (odporne wysoką temperaturę i zapylenie), zapewniające dokładność pomiaru rzędu 0,01mm.

Główne segmenty wykorzystania:

 • pomiar wartości ugięć wałów rolek nośnych
 • pomiar bicia po-osiowego wieńca zębatego
 • pomiar bicia po-osiowego pierścieni
 • pomiar bicia radialnego wieńca zębatego
 • osiowanie elementów konstrukcyjnych sprzęgieł
 • po-osiowe położenie rolek nośnych
 • badanie kształtu (kołowości) elementów tocznych maszyn i urządzeń - pierścieni, rolek itp.
czujniki indukcyjne
czujniki indukcyjne
czujniki indukcyjne
czujniki indukcyjne

Inne typowe przykłady zastosowań czujników indukcyjnych:

 • przemieszczenie, droga, pozycja, wysunięcie
 • wibracja, wychylenie, luz drgania
 • centrowanie, pozycjonowanie, odchylenie
 • wygięcie, falistość, odkształcenie
 • grubość warstwy, folii, gumy, izolacji
 • wymiary, tolerancja, sortowanie, rozpoznawanie części
 • przestawienie osiowe, równomierność biegu, bicie osi
 • bicie, odkształcenie, osiowe drganie wałka
 • ekscentryczność, średnica, koncentryczność
 • szczelina smarowa, zacieranie łożysk, bicie łożysk
 • szczelina turbiny, prędkość obrotowa
 • prowadzenie brzegu, pozycja, szerokość
 • grubość taśmy, profili, napięcie, zwis
 • szczelina między walcami, kołowość

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.