Geometria układów napędowych maszyn i urządzeń

Układy napędowe wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych składają się z elementów składowych m. in. zębniki, przekładnie, sprzęgła, napędy główne i pomocnicze. Wzajemne, prawidłowe wypozycjonowanie tych elementów gwarantuje ich niezawodną i długotrwałą pracę.

PODSTAWOWE ZADANIA OSIOWANIA:

  • Właściwe ustawienie osi zębnika względem wieńca zębatego (koła napędzanego) – wartości luzów między-zębnych i wierzchołkowych.
  • Określenie stopnia zużycia (wypracowania) zazębiających się elementów.
  • Określenie odchyłek nie-osiowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej względem określonej linii referencyjnej.
  • Wyosiowanie układu sprzęgłowego, przekładni i silników napędowych względem osi zębnika.
PODSTAWOWE ZADANIA OSIOWANIA

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OSIOWANIA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH:

  • Wyższa niezawodność pracy urządzeń
  • Oszczędność kosztów – koszt wymienianych komponentów
  • Mniejsza liczba nieprzewidzianych przestojów
  • Zatrzymanie procesu pogłębiania się uszkodzeń – nie-osiowe komponenty wywierają negatywny wpływ na urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie.
  • Zmniejszenie wibracji – dłuższa żywotność poszczególnych elementów maszyn i urządzeń.
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OSIOWANIA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.