Kontrola wymiarów

Podstawą współczesnego badania geometrii (kontroli wymiarów) jest kombinacja precyzyjnych pomiarów z trójwymiarowym modelowaniem matematycznym. Celem takiego działania jest przeprowadzenie szczegółowych analiz mierzonego obiektu/konstrukcji i porównania ich z dokumentacją projektową bądź z innymi obiektami.

Połączenie naszego doświadczenia, precyzyjnego sprzętu pomiarowego i innowacyjnych metod pomiarowych, pozwalają zapewnić efektywne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z KONTROLI WYMIARÓW

Celem kontrolnego badania wymiarów/geometrii jest usprawnienie procesu prawidłowego projektowania, produkcji komponentów, montażu i dopasowanie się zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procesu projektowania, budowy i/lub wytwarzania odpowiednich komponentów.

  • Dokładne, szybkie i efektywne zbieranie danych 3D
  • Łatwość przeprowadzania szczegółowych analiz z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
  • Oszczędność kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa w wyniku wyeliminowania pracy w bezpośrednim kontakcie pracujących urządzeń (ułatwienie dokładnego projektowania).
  • Wysoce mobilne systemy pomiarowe pozwalające na analizy miejsc i urządzeń niedostępnych (zamiast demontażu, bądź usuwania obiektu pomiarowego)
  • Zmniejszenie czasu przestojów do minimum.
  • Ograniczenie potrzeby tzw. montażu wstępnego
Przemysł

GŁÓWNE GAŁĘZIE WYKORZYSTANIA

PRZEMYSŁ Zindywidualizowane rozwiązania dla niezgodności wymiarowych.


Przemysł

ARCHITEKTURAGdy istniejące dane nie są pewne, trudne do ustalenia lub po prostu niedostępne.


Przemysł

INFRASTRUKTURAPrecyzyjne pomiary pozwalają na cyfrowe zobrazowanie każdego obiektu.


Przemysł

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.