Pomiary geometrii torów suwnicowych

Pomiary geometrii torów suwnicowych.

Prawidłowa geometria elementów jednych suwnicy jest podstawą do poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Celem pomiarów kontrolnych jest:

  • ograniczenie przestojów produkcji
  • zwiększenie niezawodności i dyspozycyjności urządzenia
  • zapobieganie kosztownym awariom i naprawom
  • poprawa komfortu pracy urządzenia
  • ograniczenie zużycia komponentów
  • wczesne wykrywanie uszkodzeń budynku.

Dla prawidłowej pacy suwnicy istotne jest określenie, czy szyny są:

  • prostoliniowe i równoległe do siebie
  • oddalone od siebie w płaszczyźnie poziomej i pionowej o wielkości ustalone w projekcie
  • ułożone w gabarytowych odległościach od elementów konstrukcji nośnej hali lub estakady oraz od wszelkich urządzeń
  • ułożone poziomo na jednej wysokości lub z określoną różnicą wysokości.

Przekroczone tolerancje geometryczne torów suwnicowych przyczyniają się do szybszego zużycia kół jezdnych, zmian prędkości jady, kołysania się transportowanego ładunku i wibracji podczas pracy.

Dzięki naszym pomiarom możesz zagwarantować optymalne właściwości jezdne.

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.