Pomiary pionowości obiektów inżynierskich

Monitoring przemysłowych budowli wysmukłych (obiektów inżynierskich) ma istotne znaczenie, ponieważ ewentualna awaria, np. komina przemysłowego na ogół przerywa niespodziewanie cały proces produkcyjny obsługiwany przez ten komin.  Budowle wysmukłe powinny być poddane stałym pomiarom nie tylko na etapie wznoszenia, ale także w czasie eksploatacji. Istotne znaczenie mają w takich sytuacjach pomiary inwentaryzacyjne, które dostarczają informacji o aktualnym stanie badanego obiektu oraz są podstawią do dalszych prac monitorujących i naprawczych.

Czynniki powodujące wychylenie obiektów wysmukłych od pionu.

 Jednym z kluczowych warunków geometrycznych jakie powinny spełniać budowle wysmukłe jest warunek pionowości jego osi. Wszelkie odstępstwa od tego warunku mogą być wynikiem następujących czynników:

  • błędy wykonawstwa budowlanego i geodezyjnego na etapie budowy
  • działanie spalin i czynników atmosferycznych, które powodują osłabienie konstrukcji
  • nierównomierności osiadań podłoża gruntowego pod  fundamentami
  • parcie wiatru (parcie boczne i wiry Karmana)
  • gradient termiczny (jednostronne ogrzewanie trzonu komina przez promienie słoneczne).

Obiekty wysmukłe podlegające monitoringowi:


kominy przemysłowe

pomiar plaszcza

chłodnice
kominowe

pomiar plaszcza

wieże i maszty
radiowe i telewizyjne

pomiar plaszcza

wieże
widokowe

pomiar plaszcza

latarnie
morskie

pomiar plaszcza

filary
mostów

pomiar plaszcza

wiatraki
(elektrownie wiatrowe)

pomiar plaszcza

inne obiekty
wysmukłe

pomiar plaszcza

Monitoring pionowości budowli wysmukłych oferowany przez HAVEC Engineering obejmuje zarówno klasyczne metody pomiarowe jak i nadzór stały 24/7 z wykorzystaniem technologii GPS (dla obiektów o istotnym znaczeniu produkcyjno-konstrukcyjnym).

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.