Technologia pomiarowa

HAVEC Engineering oferuje wdrożenie innowacyjnej technologii pomiarowej niezbędnej do przeprowadzenia osiowania pieca obrotowego. Transfer technologii jest procesem wieloetapowym. Polega na przekazaniu nabywcy technologii stworzonej przez jej twórcę. Każdorazowo ma charakter indywidualny, uwarunkowany potrzebami i możliwościami przedsiębiorstwa. Transfer technologii kończy się zawarciem tzw. umowy transferowej regulującej wszystkie warunki nabycia. Zaś jego efektem końcowym jest wdrożenie danej technologii czy rozwiązania innowacyjnego w przedsiębiorstwie nabywcy.

 

 

Struktura wdrożenia:

 • Audyt technologiczny – analiza i ocena potrzeb technologicznych
 • Projekt wstępny
 • Konsulting
 • Projekt właściwy
 • Umowa transferowa
 • Dobór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania
 • Instalacja
 • Szkolenia wdrożeniowe
 • Działania korygujące i dostosowujące
 • Definiowanie rodzajów analiz, ostrzeżeń
 • Serwis i wsparcie techniczne
 • Konserwacja i kontrola systemu
 • Wsparcie techniczne

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.